TTC Hotel Premium Ngọc Lan – Địa Điểm Sang Trọng Gắn Liền Sự Phát Triển Của TP Đà Lạt.

  Vào thời điểm trước năm 1975, TTC Hotel Premium  Ngoc Lan từng là rạp chiếu bóng của thành phố. Năm 1981, rạp chiếu bóng được sửa chữa và xây dựng lại thành khách sạn để phục vụ du khách trong nước. Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành dịch vụ du lịch tại thành […]

Read More

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox