Đường hầm Hỏa Xa, chốn sống ảo mê hoặc giới trẻ ở Đà Lạt

Vẻ ma mị, xưa cũ của đường hầm Hỏa Xa ở Đà Lạt (Lâm Đồng) góp phần đưa nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng để sống ảo nghìn lượt thích dành cho giới trẻ. Các đường hầm xưa cũ ở Đà Lạt là những di tích còn sót lại từ thời xưa, nằm khuất trong […]

Read More

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox